БЛИЗО 205 ХИЛ. ЛВ. СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 204 930 лв. Средствата са за стипендии на ученици от държавни и общински училища, постигнали високи резултати на олимпиади и състезания.

Средствата са предвидени в централния бюджет по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Споделете

GoTop