БЛИЗО 3700 ЗРЕЛОСТНИЦИ ЗАВЪРШИХА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

БЛИЗО 3700 ЗРЕЛОСТНИЦИ ЗАВЪРШИХА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Над половината от учениците, участвали в допълнителни обучения по проект „Подкрепа за успех“ през учебната 2020-2021 година, са положили успешно матурата си по български език и литература. Това са близо 3700 зрелостници, които са преодолели пропуски в обучението си и са завършили средно образование.

Други почти 1200 ученици от XI клас, включени в групи за подготовка за държавни зрелостни изпити, са повишили годишната си оценка с минимум една единица в края на учебната 2020–2021 година по съответния учебен предмет спрямо успеха си по същия предмет в предишната година.

Подобен е ефектът при повече от 28 500 ученици в начален етап, при 19 130 ученици в прогимназиален етап и при близо 10 000 ученици в първи гимназиален етап. При тях обученията са помогнали да повишат успеха си спрямо предходната учебна година и да се справят на националното външно оценяване в края съответно на IV, VII и Х клас.

През миналата учебна година 13 351 учители са провеждали допълнителни часове в рамките на „Подкрепа за успех“.

Въпреки многократното преустановяване на присъствения учебен процес заради противоепидемичните мерки през учебната 2020 – 2021 година над 21 200 ученици от V до VII клас са участвали в групи за кариерно ориентиране и индивидуални консултации за определяне на професионалните им интереси.

Първоначално беше предвидено проектът да приключи до 28.08.2021 г., но заради необходимостта да се преодолеят пропуски от обучението в условията на кризата с COVID-19 срокът е удължен до 31.07.2022 г.

Финансирането на проекта е осигурено по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Споделете

GoTop