БЛИЗО 65 МЛН. ЛЕВА СЕ ОТПУСКАТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Министерският съвет предостави над 48 млн. лева за развитието на науката в страната. 33 531 805 лева се отпускат по бюджета на Министерството на образованието и науката за доизграждане и модернизиране на научните комплекси от Националната пътна карта за научна инфраструктура. С финансирането на обектите се осигурява достъп на българските учени до най-съвременно научно оборудване и се създават условия за участието им в мащабни научни проекти в страната, както и в международни паневропейски и световни инфраструктури.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посочи, че финансираните обекти имат стратегическо значение за българската наука и са с най-голям потенциал за извършване на съвременни и високи научни изследвания.

Правителството одобри 14 563 179 лева за изпълнението на осем национални научни програми. С тях се цели интеграция и консолидиране на научноизследователския потенциал, както и концентрация на ресурси за решаване на важни за обществото проблеми. С програмите се привличат наши учени за изследователска работа в български научни и научно-образователни институции, осъществява се трансфер на знания и косвено подобряване на висшето образование в страната.

16 872 440 лв. ще се предоставят и на 2257 общински и държавни училища при реализирането на противоепидемичните мерки срещу COVID-19. С тях образователните институции ще могат да осигурят дезинфектанти, апарати за пречистване на въздуха, електронни устройства за учениците, които нямат възможност да си закупят сами. С част от средствата ще бъдат подпомогнати и 42 центъра за специална образователна подкрепа.

Споделете

GoTop