БЛИЗО 7 МЛН. ЛВ. ЗА ИЗКУСТВА И СПОРТ В УЧИЛИЩАТА

БЛИЗО 7 МЛН. ЛВ. ЗА ИЗКУСТВА И СПОРТ В УЧИЛИЩАТА

Министерският съвет отпусна 6 752 349 лв. по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ за общинските, държавните и частните училища за учебната 2022/2023 година, представили справки за извършени фактически разходи от средствата по одобрените им суми. Програмата има за цел да осигури условия за личностно развитие на учениците и да насърчи изявите им в колективни спортове и изкуства.

По дейности, свързани с изкуствата, се финансират общински, държавни и частни училища в партньорство с общински или държавни училища. Училищата са сформирали групи за занимания по музикално, танцово, театрално и изобразително изкуство. Чрез финансирането се покриват разходите им за закупуване на сценични костюми, инструменти, озвучителна техника и др.

В областта на спорта по програмата се финансират общински, държавни и частни училища в партньорство с общински или държавни· училища. Заниманията включват сформиране на отбори в сферата на колективните спортове баскетбол, волейбол и футбол и участие в състезания. Отпуснатите средства покриват разходи за закупуване на екипировка на учениците, включени в отбора, треньор, спортни уреди и др.

Споделете

GoTop