БЛИЗО 80 МЛН. ЛЕВА ЗА БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

БЛИЗО 80 МЛН. ЛЕВА ЗА БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Правителството одобри 79 131 905 лв. за осигуряване на безплатни учебници и учебни комплекти по общообразователните учебни предмети за всички ученици от VIII до XII клас. Те ще получават безвъзмездно и достъп до електронно четимите учебници. Ще бъдат осигурени и средства за учебници, учебни комплекти и за достъп до електронно четими учебници по учебните предмети майчин език, религия и хореография за всички ученици от I до XII клас, които изучават тези учебни предмети.

Това ще се случи от учебната 2024/2025 година. Досега се осигуряваха безплатно познавателни книжки за децата от I до IV възрастова група и учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници по общообразователните учебни предмети за учениците от I до VII клас.

Целта е по този начин да се даде равен достъп до образование на всички ученици и да се гарантира достъпът им до качествено училищно образование.

Споделете

GoTop