ЧАСТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СОФИЯ, ОБЛАСТИТЕ БУРГАС И БЛАГОЕВГРАД ЩЕ УЧАТ ОНЛАЙН ОТ ПОНЕДЕЛНИК

ЧАСТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СОФИЯ, ОБЛАСТИТЕ БУРГАС И БЛАГОЕВГРАД ЩЕ УЧАТ ОНЛАЙН ОТ ПОНЕДЕЛНИК
Учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас в София град и област Бургас ще учат онлайн една седмица от понеделник, 24 януари т.г. Изключение е бургаската община Руен, където учениците ще продължат да ходят присъствено на училище. Занятията ще се провеждат от дистанция също за всички ученици от V до XII клас в област Благоевград.
Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков издаде заповеди за организиране на онлайн занятия след нареждане от Регионалните здравни инспекции (РЗИ) в трите области.
Другите випуски ще останат в училище при наличие на „зелен сертификат“ или след тестване веднъж седмично. За децата от I до IV клас присъственото обучение е ключово важно за изграждане на навици за учене и усвояването на базови знания. За седмокласниците, десетокласниците и дванадесетокласниците предстоят важни изпити – национално външно оценяване и матури.
Обучението в електронна среда ще продължи до 28 януари т.г. включително. След това всички ученици и учители ще излязат в почивка. Учебните занятия ще се възстановят от 7 февруари – присъствено или онлайн в зависимост от указанията на здравните власти.
Частичното преминаване към онлайн обучение в София, Бургас и Благоевград се налага заради по-високия процент на диагностицираните с COVID-19. Към днешна дата болните ученици в столицата са 3,09 %, което е почти двойно повече отколкото средните стойности за страната – 1,71%. Болните учители са 5,68% а непедагогическите специалисти – 3,03% при средно 4,4% и 2,6% за страната.
В Бургас 4,27% от преподавателите и 2,75% от непедагогическия персонал са положителни за вируса. Заразените ученици са 1,99%.
В Благоевград са болни най-голям процент учители и непедагогически специалисти – съответно 8,71% и 6,67%. Учениците с позитивен резултат от лабораторен тест са 2,46%.
По-висок е делът и на карантинираните ученици в София – 3,52% и в Бургас – 3,95% спрямо средния процент за страната – 2,83%. Стойността за Благоевград приближава средната с 2,73%.
В Бургас карантинираните преподаватели са 4,69%, а в София – 5,28% при средни данни за страната 4,43%. В Благоевград картината е още по-тревожна с 9,44% учители под карантина.
Карантинираните непедагогически специалисти в Бургас са 3,36%, в София 2,92%, а в Благоевград 7,3% при 2,78% за страната.
Министерството на образованието и науката очаква заповеди за въвеждане на ротация в училищата и от други Регионални здравни инспекции в страната. Въз основа на тях министърът на образованието и науката ще разпореди онлайн обучение в съответните области.

Споделете

GoTop