ДЪРЖАВАТА ДАВА БЛИЗО 3, 4 МЛН. ЛЕВА ЗА ПЕТ ДУХОВНИ УЧИЛИЩА

ДЪРЖАВАТА ДАВА БЛИЗО 3, 4 МЛН. ЛЕВА ЗА ПЕТ ДУХОВНИ УЧИЛИЩА

Кабинетът одобри 3 375 112 лв. за петте духовни училища в системата на предучилищното и училищното образование към Българската православна църква – Българска патриаршия и към Главното мюфтийство. Финансирането е за 2022 г.

Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“ ще получи 988 207 лв., а Пловдивската духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий“ – 469 921 лв. За духовното училище в Момчилград са предвидени 915 311 лв., за това в Русе – 297 143 лв., а за шуменското училище „Нювваб“ – 704 530 лв.

Споделете

GoTop