ДЪРЖАВАТА ВЛАГА ОЩЕ 14.7 МЛН. ЛВ. ВЪВ ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ДЪРЖАВАТА ВЛАГА ОЩЕ 14.7 МЛН. ЛВ. ВЪВ ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Фонд „Научни изследвания“ получи от правителството още 14,7 млн. лв. за финансиране на научни проекти на конкурсен принцип. Тази година фондът предвижда да бъдат подкрепени два типа проекти за фундаментални научни изследвания.

Проектите от първата група трябва да са разработени от една организация и могат да получат до 200 000 лв. Вторият тип научни проекти трябва да са в партньорство от две или три организации с минимум 10 членове на колектива. Те могат да бъдат финансирани с до 350 000 лв. С отпуснатите допълнителни средства ще бъдат подкрепени над 100 нови проектни предложения.

Целта e да се повишат количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение. Средствата ще гарантират устойчивостта в работата на фонд „Научни изследвания“, който е единствената административна структура в страната, провеждаща конкурси за финансиране на фундаментални научни изследвания. Сумата се предоставя по бюджета на Министерството на образованието и науката в рамките на предвидените разходи от централния бюджет за 2022 г.

Споделете

GoTop