ДЕНИЦА САЧЕВА: БЪЛГАРИЯ ЩЕ УЧАСТВА В КОАЛИЦИЯ ЗА ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

ДЕНИЦА САЧЕВА: БЪЛГАРИЯ ЩЕ УЧАСТВА В КОАЛИЦИЯ ЗА ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

България ще участва в създаването на динамична коалиция в Югоизточна Европа за споделяне на отворени образователни ресурси. Работата й ще е насочена за обмен на данни и информация за учениците, преминаващи от една в друга образователна система, както и в подкрепа на учителите и на държавните служители, които управляват процесите на образование.

Това стана ясно след среща на заместник-министъра на образованието и науката Деница Сачева със заместник министър-председателя и министър на държавната администрация на Словения Борис Копривникар. Тя се проведе в рамките на участието на Сачева в седмицата на мобилното учене в централата на ЮНЕСКО в Париж. Сачева и Копривникар обсъдиха и изпълнението на министерска декларация от втория Световен конгрес за отворени образователни ресурси, който се проведе в Любляна. Документът призовава за използване на тези ресурси за по-добър достъп до образование и изграждане на приобщаващи общества.

В първия ден от посещението си българският заместник-министър участва в работния серминар „Изграждане на приобщаващо общество чрез образование и култура“, който се проведе под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС. В него се включиха още директорът на стратегически анализ от Главна дирекция „Образованието, младежта, спорта и културата“ Стефан Херман, заместник-деканът на Факултета по автоматика в Техническия университет – София, доц. Владислав Славов и др. Бяха представени политиките в областта на образованието и дигитализацията, както и възможностите за виртуална лаборатория за модернизиране на обучението и подобряването на дигиталните умения, разработена от екип на ТУ-София. Стефан Херманс посочи, че трябва да се определи бъдещето за ЕС и в основата трябва да бъдат свободата на личността и демократичните принципи. „Образованието е фундаментът на основните принципи на ЕС и затова са необходими повече инвестиции и усилия както от правителствата, така и от индустрията и от родителите. Натоварваме учителите с много задачи, между които да научат и да подготвят децата ни за работа, да ги направят здрави и самоуверени. Този натиск не може да се поеме само от учителите, а от всички в обществото, заяви на форума Херманс.

По-късно заместник-министър Деница Сачева представи опита на страната ни за сътрудничество с ИТ бранша и сподели желанието на българското правителство да създаде широко партньорство за подкрепа на ново поколение учители и образователни ментори. „Важно е да създадем условия за придобиването на дигитални умения, но те трябва да бъдат фокусирани и измерими. Дигиталните умения трябва да са свързани с възможността за създаване на съдържание, за комуникация и за надграждане на основните компетентности. Те не са заместител, а процес, който ще ориентира децата по-добре в новата социална и икономическа среда, но и в тяхното личностно развитие“, посочи Сачева.

По време на посещението си в Париж българският заместник-министър участва и в дебат за иновации за цифровите умения. Деница Сачева подчерта, че общите предизвикателства са свързани с липсата на достатъчно цифрово образование и разбиране на потенциала на цифровите умения. „За да подобрим международното сътрудничество и въздействието на национално ниво, трябва да дефинираме уменията в областта на цифровите технологии, които имат значение в местен и глобален контекст. България инвестира много в изучаването на информатика и други информационни технологии за цифрови умения като кодиране. Същевременно обаче осъзнаваме, че трябва да съгласуваме учебните програми с мерки като увеличаване на научното образование и владеенето на математиката, грамотността и комуникативните умения“, допълни заместник-министър Сачева.

Споделете

GoTop