ДЕНИЦА САЧЕВА: ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОВЕЧЕ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНИЦА САЧЕВА: ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОВЕЧЕ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

„Децата от уязвимите групи имат нужда от повече практически часове, гражданско образование, както и да развиват дигиталните си умения. Това са част от възможните решения за задържането им в клас и предоставянето на качествена образователна услуга“, каза заместник-министър Деница Сачева на Националната педагогическа конференция за интеркултурно образование в Арбанаси. По думите й държавата трябва да направи всичко възможно, за да осигури поне основно образование за всяко българско дете.

„Благодарение на работата по Механизма се сблъскахме и анализирахме редица предизвикателства. Най-голямото несъмнено е миграцията, като имаме около 15 000 деца, които епизодично напускат страната с родителите си“, подчерта тя. В момента се водят разговори с Германия за пилотен проект за обмяна на информация за гарантиране на правото на образование на българчетата, които се установяват в страната за определен период. В същото време заместник-министърът обясни, че при завръщането им в България веднага трябва да се активират екипите по обхват, децата да бъдат върнати в детска градина или в училище и с тях да се работи допълнително за наваксване на дефицитите.

Деница Сачева обясни, че екипът на Министерство на образованието и науката полага сериозни усилия да се приобщят всички деца и да няма сегрегация на училищата. „Беше особрена национална програма за десегрегация, с която ще се подпомагат общинските политики в тази посока. По нея се предвиждат и средства за транспорт на децата до десегрегирани училища“, допълни тя.

Споделете

GoTop