ДЕНИЦА САЧЕВА: С НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЦЕЛИМ ДА МОТИВИРАМЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ ХОРА ДА СТАВАТ УЧИТЕЛИ

ДЕНИЦА САЧЕВА: С НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЦЕЛИМ ДА МОТИВИРАМЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ ХОРА ДА СТАВАТ УЧИТЕЛИ

„Една от основните задачи пред Министерството на образованието и науката е да мотивира повече млади хора с добри образователни резултати да стават учители“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време среща на тема „Образование“ в Самоков.

По думите й има увеличение на студентите в направленията „Педагогика“ и „Педагогиката на обучението по…“, но те все още не са достатъчни да покрият бъдещия недостиг на кадри в системата. В следващите 8г. се очаква да се пенсионират над 30 000 педагогически специалисти, а бъдещите учители в университетите са малко над 20 000.

Заради това Министерството разработи национална програма „Мотивирани учители“, която ще позволява на хора, завършили физика, химия или математика, да завършат бързи квалификационни курсове и да придобият педагогическа правоспособност. „Заедно с това ще бъде сформиран корпус от добри учители, които ще бъдат изпращани да преподават в училища с концентрация на деца със слаби резултати“, обясни Сачева. Предвижда се тези учители да имат поне 8-годишен стаж. За участието си в този „корпус“ те ще бъдат подпомагани финансово, като ще получават до 500 лв. над трудовите си възнаграждения.

Заместник-министърът представи още националната програма „IT бизнесът преподава“, чрез която специалисти от технологични компании ще могат да преподават заедно с учителите по определени теми в часовете по информационни технологии. Учителите по предмета ще могат да преминават стажове в IT форми, за да придобиват повече знания и по-голяма квалификация.

По време на срещата народният представител Галя Захариева посочи, че правителството иска преподавателите да са мотивирани и да работят в добра среда. „Има последователност в грижата и политиките, насочени към учителите“, каза още тя.

Споделете

GoTop