ДО 12 ФЕВРУАРИ СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ ЗА ДИРЕКТОРИ

ДО 12 ФЕВРУАРИ СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ ЗА ДИРЕКТОРИ

До 12 февруари 2024 година кандидатите за директори на 276 общински училища в страната, за които днес бяха обявени конкурси, може да подават документи за участие в регионалните управления на образованието или по електронен път на посочен от конкретното РУО адрес.

Освен заявления, кандидатите трябва да предоставят и своя концепция за развитие на съответното училище във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“.
Конкурсите ще протичат в два етапа – писмен изпит и събеседване. Кандидатите, получили минимум 30 точки на теста, ще бъдат допускани до втората част.

Тестът за писмената част и казусите за събеседването ще бъдат предоставяни от МОН.

Кандидатите ще трябва да представят и да защитят концепцията, която са подготвили, както и да отговарят на допълнителни въпроси, поставени от членовете на комисията по провеждане на конкурса.
При провеждане на етапите се осигуряват аудио-видеонаблюдение и аудио-видеозапис.

В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общинско училище ще се включат трима представители на съответното регионално управление на образованието, представител на общинската администрация, определен от кмета на общината, както и представител на обществения съвет в училището, за което е обявен конкурс.

Конкурсните процедури са публикувани тук.

Споделете

GoTop