ДО 15 ЮНИ МОГАТ ДА СЕ ВИДЯТ ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ ОТ ДЗИ

ДО 15 ЮНИ МОГАТ ДА СЕ ВИДЯТ ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ ОТ ДЗИ

Учениците, които желаят да видят своите работи от държавните зрелостни изпити, могат да го направят в срок до 15 юни включително в училището, в което завършват 12 клас.

Запознаването с работата става след представяне на документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

Споделете

GoTop