ДО 29 ФЕВРУАРИ СЕ ПРИЕМАТ ПРОЕКТИ ПО ШВЕЙЦАРСКАТА ПОДКРЕПА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ – PROMYS

ДО 29 ФЕВРУАРИ СЕ ПРИЕМАТ ПРОЕКТИ ПО ШВЕЙЦАРСКАТА ПОДКРЕПА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ – PROMYS

Млади изследователи, които са учили или работили в ЕС-27 или в Швейцария в продължение на поне една година като докторанти или постдокторанти и биха искали да продължат научната си кариера в България, могат да кандидатстват с проектни предложения по Швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS) до 29.02.2024 година.

Кандидатите трябва да имат от две до седем години изследователски опит след придобиване на степен „доктор“, да са граждани на ЕС-27 или Швейцария или да са работили поне три години в една от тези страни, както и да отговарят на останалите изисквания по програмата.

Изчерпателна информация за конкурса и условията за кандидатстване може да се открие на електронната страница на Националната швейцарска фондация за наука – Swiss National Science Foundation (https://snf.ch/en/uDrZ9XdnVZNYvICh/funding).

Споделете

GoTop