ДО 40 МЛН. ЛВ. ДЪРЖАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА КРЕДИТИ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

ДО 40 МЛН. ЛВ. ДЪРЖАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА КРЕДИТИ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Държавата ще гарантира кредити на студенти и докторанти с до 40 млн. лева през 2023 г.

Това реши Министерският съвет, като одобри максималния размер на държавните гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД).

Сумата е същата като през настоящата година. Очаква се през 2023 г. около 800 студенти и докторанти да изтеглят кредити по ЗКСД, за да покрият разходите си за такси и издръжка.

От началото на кредитирането през 2010 г. до април 2022 г. от възможността да получат заем са се възползвали 21 956 студенти и докторанти. Гарантираните от държавата кредити за този период са за малко над 156 млн. лева.

Максималният размер на държавните гаранции се одобрява ежегодно с решение на правителството по предложение на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите.

Споделете

GoTop