ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЛИЗА В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЛИЗА В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Бакалавърски и магистърски програми за дуално обучение на студенти се предвижда да бъдат създадени в следващите месеци. Това е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост, в който една от дейностите, свързана със студентските практики, е насочена към разкриване на такива програми във висшите училища. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на бизнес закуска с представители на Американската търговска камара по случай 120 години от установяването на дипломатически отношения между България и САЩ. В нея участваха и министър-председателят акад. Николай Денков, министърът на финансите Асен Василев, министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов, както и заместник-министри от министерствата на иновациите и растежа и на енергетиката.

Проф. Цоков разясни, че бизнесът може пряко да се включи в създаването на учебните програми и стандартите за обучение на студентите, които ще се обучават дуално. Министерството на образованието и науката ще разчита на помощ в тази насока и от страна на Търговско-промишлените камари на Австрия и на Швейцария, посочи министър Цоков. Той им благодари затова, че години наред работят за влизането на дуланото обучение в българските професионални гимназии.

МОН предвижда реформи, които са насочени към по-тясна връзка на образованието с практиката и с бизнеса. Една от тях е за промяна на учебното съдържание и на неговото структуриране, така че учениците да формират умения и компетентности, а не само да възпроизвеждат знание. „Разбираме, че това ще бъде една много сериозна и продължителна реформа, но тя ще повиши и качеството в нашето училищно образование“, обясни проф. Цоков.

Голяма възможност за реализиране на тази политика е предстоящото изграждане на STEM кабинети в училищата. Над 2240 училища вече подадоха своите концепции за обособяването на такива центрове в техните сгради, съобщи проф. Цоков. “Когато тези центрове се изградят, ще се промени начинът, подходът, концепцията на преподаване в българското училище. Ще може да се преподава наука и математика съвместно от учителите по различните учебни дисциплини. Ще може учениците заедно в рамките на проектно базирано обучение да осъществяват конкретни практически дейности”, каза още проф. Цоков. По думите му след 2026 г. тези STEM центрове ще могат да бъдат мястото за пряка връзка на училищното образование с практиката и бизнеса.

Споделете

GoTop