ДВАДЕСЕТ СЕКТОРНИ СЪВЕТА ЗА УМЕНИЯТА ЗАПОЧНАХА ДИСКУСИЯТА ЗА ПРОФЕСИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО

ДВАДЕСЕТ СЕКТОРНИ СЪВЕТА ЗА УМЕНИЯТА ЗАПОЧНАХА ДИСКУСИЯТА ЗА ПРОФЕСИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО

Над 140 професионалисти в 20 сектора – представители на работодатели, браншови организации, синдикати, висши училища, образователни и обучителни институции дискутираха и споделиха идеи за професиите на настоящето и бъдещето. Те започват работа по изготвянето на нов списък на професиите за професионално образование и обучение.

Секторната среща по проект „Модернизация на професионалното образование и обучение“, която се проведе в Пловдив, беше уникално по своите мащаби и представителност събитие в сферата на професионалното образование. В нея участие взе и заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева.

„С настоящия проект целим цялостната реформа в професионалното образование и обучение да се случи по-най добрия начин, а за това е важно да мислите визионерски, да излезете отвъд рамките на днешния ден и да погледнете смело в бъдещето“, каза Мариета Георгиева.

Проектът, който е финансиран по Програма Образование 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, ще подпомогне реализирането на предвижданите промени в Закона за професионалното образование и обучение. Предстоящите дейности бяха представени от директора на дирекция „Професионално образование и обучение“ и ръководител на проекта Ваня Тивидошева. Те включват разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение, нови Държавни образователни стандарти и изпитни програми за придобиване на квалификация по професии и нови учебни планове и програми.

Споделете

GoTop