ЕК ОБЯВИ 335 КОНКУРСА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО „ХОРИЗОНТ 2020“

ЕК ОБЯВИ 335 КОНКУРСА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО „ХОРИЗОНТ 2020“

Европейската комисия обяви 335 конкурсни сесии за научни изследвания по Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Очаква се чрез тях да бъдат разпределени около 20 милиарда евро. Българските научноизследователски организации, университети, малки, средни и големи предприятия могат да подават проектни предложения и да кандидатстват за финансиране на изследванията си. Те могат да се възползват от търсене на пaртньори и от консултации за проектите си чрез националната контактна мрежа към Министерството на образованието и науката. Информация за нея може да се намери на адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=23.

Най-много конкурсни сесии ще бъдат отворени по третия приоритетен стълб „Социални предизвикателства“ на „Хоризонт 2020“ – 224. В рамките на втория стълб – „Водещи технологии в индустрията“, се очаква да бъдат обявени повече от 60 конкурса. Част от тях ще бъдат по „Инструмент за малки и средни предприятия“ и в рамките на направления „Нанотехнологии, авангардни материали и авангардно производство“, „Космос“ и „Информационни и комуникационни технологии“. По стълб „Високи постижения в научната област“ ЕК ще предостави възможност за финансиране както по „Бъдещи и навлизащи технологии“, така и по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“. Ще бъдат обявени и 17 конкурса по програма „ЕВРАТОМ“, по направление „Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието“ и по програма „Наука с и за обществото“.

Споделете

GoTop