ЕК ПРЕДИЗВИКВА УЧЕНИЦИТЕ ДА РАЗКАЖАТ С ВИДЕО ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

ЕК ПРЕДИЗВИКВА УЧЕНИЦИТЕ ДА РАЗКАЖАТ С ВИДЕО ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Европейската комисия кани всички ученици в Европа на възраст от 12 до 15 години да се включат в конкурса „Film4Energy Challenge“. Младежите трябва да заснемат кратък видеоклип за значението на енергийната ефективност и ползите от пестенето на енергия за тяхното училище, община или град. Конкурсът се организира от Генерална дирекция „Енергетика“ и ще продължи от 1 октомври 2021 г. до 15 февруари 2022 г.

От участниците се очаква видеоклип с продължителност до една минута за това как могат да пестят енергия във всекидневието си. Видеоклипът трябва да е на един от официалните езици на общността. Едно училище може да има няколко групи ученици, които работят по свои видеопроекти, но всяко училище може да участва в конкурса само с един видеоклип.

Посланието на видеата трябва да е насочено както към младежите, така и към останалите хора от района на училището. Общото послание обаче трябва да е валидно за всички държави членки на ЕС и да бъде лесно разбираемо за всички европейци.

Идеята е видеоклиповете да имат положително образователно въздействие върху учениците, както и върху техните учители, семейства и местните общности. Най-добрите видеоклипове ще бъдат разпространени в Европа по официалните канали на ЕК. Наградата за най-добрия клип е подкрепа за организирането на ден на енергията в училището на победителите.

Повече информация и полезни връзки ще намерите на интернет страницата на състезанието: https://ec.europa.eu/film-4-energy.

Пълната информация за правилата на конкурса можете да видите на български език ТУК.

Споделете

GoTop