ЕКСПЕРТИ ОТ МОН ПОМАГАТ НА НАЧИНАЕЩИ УЧИТЕЛИ

ЕКСПЕРТИ ОТ МОН ПОМАГАТ НА НАЧИНАЕЩИ УЧИТЕЛИ

Експерти от регионалните управления на Министерството на образованието и науката са наставници на начинаещи учители по европейския проект Novice Educator Support and Training ( NEST). В рамките на двете учебни години от проекта (2021/2022 и 2022/2023) експертите от РУО преминават през три обучения и вземат участие в три срещи за подкрепа.

На 6 и 7 април в Стара Загора представители на 14 регионални управления на образованието се фокусираха върху това как да подкрепят начинаещите учители да развиват социално-емоционални умения в класните си стаи и как да измерват и анализират напредъка на учениците с различните видове оценявания. Експертите, които вече осъществяват наставничество, задълбочиха разбирането си за това как учителите и техните ученици да осмислят своя напредък, да рефлектират върху преживяването си и да си поставят следващи стъпки за развитие, за да продължат обучението си за ефективни наставници на начинаещи учители.

Всеки един от наставниците в проекта подкрепя по трима начинаещи учители, с които работи пряко и може да приложи наученото от обучителната програма. Обучението е второ за втората година на проекта NEST. Реализира се в 6 държави (България, Австрия, Белгия, Румъния, Испания, Великобритания) Оценител на проекта е изследователски екип от Университета Дуйсбург-Есен, Германия. В проекта се обучават 60 експерти от регионалните управления на образованието за осъществяване на методическа подкрепа.

Споделете

GoTop