ЕКСПЕРТИ ОТ ОИСР ГОСТИ В ЧАСОВЕ В СОФИЙСКАТА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ЕКСПЕРТИ ОТ ОИСР ГОСТИ В ЧАСОВЕ В СОФИЙСКАТА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

Експерти от над 20 държави от експертната мрежа за индикатори за образователни политики на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) гостуваха в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Те влязоха в часове по математика, музика, информационни технологии, физика, химия и езици, за да се запознаят на място с учебния процес в едно от успешните училища в България.

Визитата е част от домакинството на България на 31-та среща на експертната мрежа за индикатори за образователни политики, на която Министерството на образованието и науките представи ключови реформи в образователната система и предстоящите предизвикателства. Заместник-министър Наталия Митева запозна участниците с политиките за развитието и квалификацията на учителите.

Експертите от ОИСР проявиха интерес към подбора на ученици в гимназията, чиито възпитаници имат над 200 медала от различни международни състезания. СМГ е и в топ 3 в България на външните оценявания след 7. и 10. клас и са сред десетте училища с най-високи резултати на външните оценявания след 12. клас. От ръководството на училището обясниха, че кандидатстването след 4. клас става на базата на участие на учениците в различни математически олимпиади и състезания, като се приемат тези с най-високи резултати. В училището има 106 преподаватели, 10 от които са хабилитирани доктори.

Представени бяха част от младите учители в СГМ. Сред тях е Владимир Атанасов, който от септември води часове по български език и литература. Той определи като предизвикателство да бъдат запалени по литературата деца с по-математическо мислене, но учениците се справят отлично. Според младия учител по химия Христо Веселински, който успешно подготвя ученици за участия в международни олимпиади и състезания, природните науки могат да вървят ръка за ръка с езиковото обучение и пример за това е СМГ. Думите му потвърди и учителката по български език и литература и доцент в Института по български език в БАН Калина Пейчева.

Тя посочи, че е показателно, че в Софийската математическа гимназия се е сформирал профил по български език и литература. По думите ѝ мястото на науката е в образованието, а учениците в СМГ са изключително креативни.

Представен беше и българският Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – INSAIT, който си партнира успешно със СМГ и други математически гимназии в страната. Изпълнителният директор на института Борислав Петров посочи, че INSAIT дава възможност да се реализират в България големите таланти, излизащи от нашите училища, които преди са продължавали обучението си в университети във Великобритания, Швейцария, САЩ и други страни.

Споделете

GoTop