ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО, 6-21 ОКТОМВРИ 2018 Г.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО, 6-21 ОКТОМВРИ 2018 Г.

След проведената през април 2018 г. в София знакова конференция в рамките на Българското председателство на ЕС „Обучение за създаване: от дигитални ползватели към дигитални създатели“ (Educate to Create) Министерството на образованието и науката (МОН) продължава да работи за осигуряване на обучения за развиване на дигиталните компетентности на учениците от най-ранна възраст.

От 6 до 21 октомври 2018 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата наречена „Европейска седмица на програмирането“. МОН подкрепя инициативата на ЕК и отправя покана към всички училища в България да регистрират на сайта http://codeweek.eu/schools събития, които се провеждат в тяхното училище и са по някое от следните направления: Основи на програмирането, Забавни дейности по програмиране, Визуално/блоково програмиране, Разработване на софтуер, Дизайн на игри, Разработване на мобилни приложения, Уеб програмиране, Роботика, Изкуствен интелект, Разширена реалност, Интернет на нещата, 3D печат, Повишаване на мотивацията и осведомеността, Други дейности, свързани с дигиталната компетентност.

На сайта могат да се регистрират както събития, които са специално организирани за тази инициатива, така и интересни теми и подходи, реализирани в учебни часове, които са част от задължителната, разширената или допълнителната подготовка, или в часове за извънкласни дейности.

Всички учители, които преподават учебните предмети: компютърно моделиране, информатика и информационни технологии, могат да регистрират свое събитие на сайта или да споделят своя вдъхновяваща история в блога на адрес http://blog.codeweek.eu/submit. Особено ценно би било да се представят добри практики по горните теми и от учителите, които преподават други учебни предмети, но използват по интересен начин информационните технологии.

Инициативата „Европейска седмица на програмирането“ на европейско ниво се подпомага от доброволци-посланици. Информация е налична на адрес: http://codeweek.eu/ambassadors.
На сайта на инициативата http://codeweek.eu се намира също информация за възможностите за участие и в Code Week 4 all challenge.

Чрез организираните събития, споделения опит и разработените дигитални ресурси по време на Европейската седмица на програмирането българските училища се представят на европейска дигитална карта.

Споделете

GoTop