ФОРМУЛИ И ТАБЛИЦИ ПО ТРИ ПРЕДМЕТА В ПОМОЩ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

ФОРМУЛИ И ТАБЛИЦИ ПО ТРИ ПРЕДМЕТА В ПОМОЩ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

Справочни материали в помощ на зрелостниците по три учебни предмета са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката. Те съдържат формули, таблици и константи по математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда. Зрелостниците имат право да ги използват по време на държавните зрелостни изпити по тези учебни предмети, като материалите ще им бъдат предоставени в деня на изпита.
Справочните материали по общообразователна и по профилирана подготовка можете да видите тук.

Споделете

GoTop