ГИМНАЗИСТИ ПИШАТ ЕСЕ ЗА РОЛЯТА НА СТАТИСТИКАТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

ГИМНАЗИСТИ ПИШАТ ЕСЕ ЗА РОЛЯТА НА СТАТИСТИКАТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

Националният статистически институт обявява конкурс за статистическо есе на тема: „Значението на официалната статистика в съвременния свят на информация и дезинформация“. В него могат да участват ученици между IX и XII клас от цялата страната. Инициативата се провежда по случай 20 октомври – Европейския ден на статистиката, когато ще бъдат обявени и наградените.

Учениците ще имат три седмици (до 14 октомври) да изпратят своите разработки на имейл [email protected]. Обемът на есетата следва да е до три страници, като целта е да се стъпи върху статистическа информация за аргументиране на тезата и да бъдат използвани подходящи средства за визуализиране на данните – таблици, графики, картограми и други. Първата награда е в размер на 300 лева. Конкурсът за статистическо есе е най-новата от инициативите, които НСИ организира с цел повишаване на функционалната грамотност и статистическата култура на учениците, като провокира творческия потенциал на тийнейджърите и развива у тях умения за критично мислене и работа с данни. В рамките на подобни проекти, организирани от НСИ, през настоящата година български гимназисти спечелиха Европейската олимпиада по статистика, а миналата година наш прогимназиален отбор получи първо място в Европейски конкурс за статистически плакат.

Повече за регламента, сроковете и наградите в конкурса за статистическо есе на тема „Значението на официалната статистика в съвременния свят на информация и дезинформация“ можете да намерите на: https://www.nsi.bg/ese2022/ese.htm

Споделете

GoTop