ИМА ПАРИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ

ИМА ПАРИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ

„Има различни източници на финансиране на образователните медиатори след 1 юли 2023 г., когато приключва реализирането на Националната програма „Подкрепа на медиаторите и социалните работници“ на Министерството на образованието и науката, по която се финансира дейността им. Никой не е казвал, че ще се прекратят правоотношенията им на 1 юли“, обясни министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов по време на изслушване в Парламентарната комисия по образование и наука.

Той посочи, че проект „Успех за теб“ ще бъде финансират с 25 млн. лв. По него на училищата ще могат да се възстановяват до 500 лв. за 4-часов работен ден за всеки назначен медиатор. Осигурени са и средства в размер на 34 млн. лв. за работа с деца и ученици от уязвими групи. Отделно по същото перо от бюджета за 2022 г. има преходен остатък от близо 10 млн. лв. Директорите могат да използват изброените начини на финансиране за назначаване на образователни медиатори.

„За да се реши трайно въпросът с образователните медиатори, при възможност трябва да се направи промяна в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Има възможност медиатори да се назначават задължително, ако има определен процент деца, които трябва да бъдат обхванати“, заяви министър Пенов. Той допълни, че би било добре директорът да има възможност да избира дали да назначи медиатор, или друг непедагогическ специалист, като социален работник, здравен специалист или психолог.

Министърът очерта основните моменти около проекта на Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите, който е публикуван за обществено обсъждане. На въпрос относно размера на публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност проф. Пенов разясни на депутатите, че според проекта средствата, които се отделят от държавата за наука всяка година, трябва да бъдат равни поне на тези за предходната.

Дали ще има ръст, зависи от конкретната икономическа ситуация, уточни министърът. Другият вариант е в Закона да бъдат заложени стойностите, залегнали в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 година (НСРНИ), спрямо които до 2025 г. публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност трябва да достигнат 1% от БВП.

Стела Маринова, вестник „Аз-Буки“

Споделете

GoTop