ИНСТИТУТЪТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ КЪМ УНСС ЩЕ НОСИ ИМЕТО НА ПРОФ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ

ИНСТИТУТЪТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ КЪМ УНСС ЩЕ НОСИ ИМЕТО НА ПРОФ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) ще носи името на проф. д-р Борислав Борисов, реши Министерският съвет.

Неговото име се добавя по предложение на Академичния съвет и мотивирано искане на ректора на висшето училище. Мотивите за предложението на Академичния съвет са свързани с огромния академичен и обществен принос на проф. д-р Борислав Борисов, бивш ректор на университета. Изтъкнати са заслугите му за развитие и утвърждаване на позициите на висшето училище, усилията му за създаване на катедра „Интелектуална собственост“, на Центъра за интелектуална собственост и Института по творчески индустрии и бизнес, сега Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер.

Работата на проф. Борисов, както и безспорният му авторитет сред академичните среди са основание институтът да носи неговото име, с което ще бъде отдадена заслужена почит към професионалната и научната му дейност.

Споделете

GoTop