ИСТОРИЯТА ИДВА ПРИ ХОРАТА С ПОМОЩТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

ИСТОРИЯТА ИДВА ПРИ ХОРАТА С ПОМОЩТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

Как изглежда параклисът „Св. Йоан Летни“ над язовир „Пчелина“? Вече няма нужда да отидете там лично, за да намерите отговора на този въпрос. Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков разгледа недействащата средновековна българска църква през очила за виртуална реалност в София тех парк днес. Там бяха представени резултатите от изпълнението на Националната научна програма “Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”.

Разработеното в рамките на програмата мобилно приложение с добавена реалност предлага виртуални разходки из най-красивите древни кътчета на България – музеи, интересни места на открито и дори несъществуващи вече исторически обекти, възстановени чрез архивни изображения.

Приложението беше демонстрирано днес задно с портала за представяне и съхранение на културноисторическо наследство “Виртуален площад” http://virtualplazza.com/. Той осигурява достъп до различни демоверсии на научни колекции, в т.ч. дигитален историко-географски справочник на България през епохата на османското владичество, данни за туристически обекти и мегалитни паметници, колекция от славянски ръкописи и др.

Платформата разполага и с модул „Виртуална реалност“, даваща възможност за разглеждане на предварително заснети виртуални разходки на различни културни и исторически обекти.

Националната научна програма “Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е добър пример за мултидисциплинарни изследвания, които в днешния свят са абсолютно задължителни. „Комбинацията от нови технологии със съдържание, създавано много години преди да съществува виртуалната реалност, дава нови възможности, които имат както научно значение, така и практическо приложение – могат да подпомогнат обществото, туризма и икономиката на страната“, каза министър Денков по време на представянето. „Това е пример, който всички трябва да следваме. Но, за да се реализира, имаме нужда от сътрудничество – в случая сътрудничество между Техническия университет и хуманитарните научни институции в България“, посочи акад. Денков.

Програмата “Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ се изпълнява в периода 2019-2021 г. с финансиране от държавния бюджет чрез Министерството на образованието и науката съгласно Националната стратегия за развитие на научните изследвания (2017-2030). Програмата се изпълнява от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Българската академия на науките и oще четири висши учебни заведения – Югозападния университет „Неофит Рилски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Шуменския университет и Техническия университет-София.

Основната цел на програмата е да бъдат разработени дигитални инструменти за изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство, в това число и създаване на информационни системи и платформи с включена геолокация.

Споделете

GoTop