КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ НАД 24 МЛН. ЛВ. ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ НАД 24 МЛН. ЛВ. ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Правителството отпусна 24 254 786 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2023 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците януари-май 2023 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции в резултат на промяна на структурата или състава му, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Финансирането е за сметка на планираните по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. средства за изпълнение на националните програми за развитие на образованието.

Споделете

GoTop