КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ , КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕС

КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ , КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС. То ще се проведе на 28 и 29 ноември 2022 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

Предвижда се министрите на образованието да проведат дебат на тема: „Европейското пространство за образование по време на руската агресия в Украйна“. България ще представи накратко мерките, които е предприела в помощ на засегнатите от войната украински граждани. Страната ни ще акцентира на ролята на Европейското пространство за образование като своеобразен модел на споделеност и солидарност в моменти на кризи.

Министрите, отговорни за младежта, ще приемат Заключения, свързани с насърчаването на междупоколенческото измерение в областта на младежта с цел стимулиране на диалога и социалното сближаване. По време не дебата, посветен на Европейската година на младежта 2022 България ще изрази позицията, че е необходимо популяризиране на доброволчеството като сектор с висок потенциал за насърчаване на дискусиите по конкретни проблеми в обществото.

Съветът на министрите, отговорни за културата и аудиовизията, ще обсъди подкрепата за украинската култура и опазването на културното наследство. България има готовност да осигури материали за предпазване и съхранение на културните ценности и в момента проучва конкретните възможности за това.

Очаква се министрите с ресор спорт да одобрят Заключения относно устойчивата и достъпна спортна инфраструктура. Те ще дебатират дали могат неотдавнашните кризи да послужат като възможност за бъдещо развитие на спорта. България е за гъвкав подход за разрешаване на възникналите проблеми и съгласувани действия между заинтересованите страни.

Българската позиция в част „Образование“ ще бъде представена от Иванка Ташева, зам.-постоянен представител на България към ЕС в ПП на страната ни в Брюксел, в част „Младеж“ и част „Спорт“ от министъра на младежта и спорта г-жа Весела Лечева, а в част „Култура и аудиовизия“ от министъра на културата проф. Велислав Минеков.

Споделете

GoTop