КАБИНЕТЪТ ОТПУСНА 1,5 МЛН. ЛВ. ЗА ТЕСТОВЕ НА ДАРЕНА КРЪВ

КАБИНЕТЪТ ОТПУСНА 1,5 МЛН. ЛВ. ЗА ТЕСТОВЕ НА ДАРЕНА КРЪВ

Правителството отпусна 1,5 млн. лв., с които дарената кръв ще бъде проверявана за инфекции. През тази година ще бъдат извършени 40 000 теста и информацията ще бъде отразена в базата данни на кръводарителите в нашата страна.

Дейността е в рамките на Националната научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“. Тя се изпълнява от 2020 г. до края на 2022 г. с общ бюджет от 4,5 млн. лв.

Основната цел на програмата е събиране и обобщаване на информация за инфекциите сред кръвните донори в България. Хепатитните вируси B, C и вирусът на придобития имунен дефицит (ХИВ) имат способността да предизвикват в редица случаи хронични заболявания с тежки усложнения. Систематизирането на информацията ще осигури възможност на учените да я анализират и използват за различни научни цели.

До момента са направени 80 000 изследвания на донорска кръв по молекулярния метод NAT. Установено е наличието на около 2-3% инфектирани кръвни съставки, които не могат да бъдат открити с рутинните тестове, използвани преди въвеждането на този метод.

Отпуснатите днес средства са в рамките на разчетените в централния бюджет.

Споделете

GoTop