КАБИНЕТЪТ ПРОМЕНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ СПИСЪКА НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАБИНЕТЪТ ПРОМЕНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ СПИСЪКА НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерският съвет одобри изменения и допълнения на Решението за одобряване на Списъка на регулираните професии в Република България.

Промяната е по отношение на удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение. Тя е продиктувана от изменение на директива на Европейския парламент и на Съвета за признаване на професионалните квалификации. Европейската комисия измени приложение към директивата след законодателни решения на държави членки на ЕС. Тя съдържа списъци на удостоверенията за професионални квалификации на лекари, медицински сестри с общ профил, лекари по дентална медицина, ветеринарни лекари, акушерки, фармацевти и архитекти.

Измененията в приложенията са изцяло технически, но важни, тъй като с тях се постига синхронизиране на директивата за признаване на професионалните квалификации с националното ни законодателство.

Споделете

GoTop