КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТАТУТ НА БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЩЕ СТАВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТАТУТ НА БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЩЕ СТАВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Кандидатстването за вписване в Списъка на българските неделни училища в чужбина от тази година ще може да става по електронен път. На сайта на МОН в раздел „За българите зад граница“ е разработен специален модул за желаещите да получат финансиране от държавния бюджет за подпомагане на обучението по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика на България. Срокът за подаване на предложенията е до 31 януари 2020 година.

Право да кандидатстват имат организации на българи, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност, задгранични представителства, православни църковни общини и Славянобългарският манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф“ в Атон, Гърция. Изискванията към кандидатите са подробно описани в Постановление № 90 на Министерски съвет за българските неделни училища в чужбина, което също е публикувано на сайта на министерството.

Споделете

GoTop