КОЛКО Е ВАЖНО ДА ЗАПОЧНЕШ РАБОТА В ПЪРВИЯ ДЕН, СЛЕД КАТО ЗАВЪРШИШ УЧИЛИЩЕ

КОЛКО Е ВАЖНО ДА ЗАПОЧНЕШ РАБОТА В ПЪРВИЯ ДЕН, СЛЕД КАТО ЗАВЪРШИШ УЧИЛИЩЕ

Колко важно е да имаш работа от деня, в който си излязъл от класната стая и преминеш бариерата на завода. Доказателство за ползата от дуалното обучение и подадена ръка от бизнеса е реализацията на инж. Диян Баев, възпитаник на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ в Казанлък.

От първия ден започнах работа, разказва 25-годишният мъж. Той е от първия випуск, който завършва дуално обучение в рамките на българо-швейцарския проект „Домино“, стартирал през 2015 г. Благодарение на него в България бе създаден модел и е изграден капацитет за учене чрез работа в системата на професионалното образование. Над 70 % от участвалите в проекта работят в предприятията, в които са обучавани.

Сред тях е и Диян Баев, който до ден днешен е посланик на дуалното обучение по време на срещи с родители и ученици. Той е бил в паралелка, в която подготвят кадри за работа с машини и системи с цифрово програмно управление. Първоначално младежите и родителите им не били доволни, че децата ще работят докато учат, но днес осъзнават колко е било полезно.

От десети клас ходехме в различни предприятия, получавахме стипендии. Хубаво беше, че учиш и работиш. Бяха най-хубавите години, казва Диян. И той, и учителите му пазят добри чувства до днес един към друг. Благодарен е на преподавателите си и на наставниците в предприятията.

После е приет в Технически университет в Пловдив да учи машиностроене и уредостроене. Междувременно създава семейство и му се ражда дете.

Докато следва за бакалавър има подкрепа от работодателите си – поемат част от таксата за следването по силата сключен договор с фирмата. Сега учи за магистър в Техническия университет в Габрово и в момента е в сесия. След още един семестър му предстои да пише и защити дипломна работа „Технология на металите и материалознание“.

Сега той отговаря за качеството на продукцията в един от заводите на дружество „Арсенал“.

За млад човек е много важно да има добра работа и да може да издържа семейството, казва Баев.

В момента учениците в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ се обучават чрез работа по национална програма „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Осигурява се обучение чрез работа в местните фирми и заплащане на положения труд. Фирми партньори са „Арсенал“ АД, „М+С Хидравлик“ АД, „Гуала Клоужърс България” АД, „ЮМТ“ ЕООД, „Капрони“ АД, „КРЕС-Д” ЕООД.

Добрите резултати от дуалното обучение са видими и разпознаваеми – много от възпитаниците на гимназията остават на работа в предприятията, в които са провеждали практическото си обучение, защото са се доказали, защото са впечатлили работодателите си с отговорност, отношение и трудолюбие. След края на гимназиалния етап част от възпитаниците продължават обучението си в технически специалности, като степендианти на фирмите.

Броят на учениците в дуално обучение в цялата страна се е увеличил 30 пъти за последните шест години. През миналата учебна година те са били 10 450, а през 2016 г. в дуална форма са се обучавали едва 353 ученици от VIII до XII клас.

Споделете

GoTop