Конференция „Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“ ще се проведе в София

Конференция „Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“ ще се проведе в София

„Иновативна седмица на предприемачеството – Финансови инструменти за стимулиране на научните изследвания и иновациите“ ще се проведе в София Тех Парк на 14 юни 2018 г. Събитието е популярна инициатива на Европейската комисия в рамките на Работната програма „Хоризонт 2020“ за периода 2018-2020 г. и се провежда със съдействието на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. Конференцията има за цел подобряване на достъпа до финансиране за научни изследвания и иновации.

Като част от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, конференцията у нас се организира от Министерството на образованието и науката и ще представи европейските политики за насърчаване и подкрепа на най-ярките новаторски идеи до превръщането им в печеливш бизнес на световно ниво с помощта на съществуващите финансови инструменти.

За период от седем години (2014-2020) и с бюджет от 77 млрд. евро, „Хоризонт 2020“ е най-голямата програма за финансиране на научни изследвания и иновации в ЕС. Програмата се изпълнява чрез работни програми, една от които е тази за периода 2018-2020 г. Преди месец Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд стартираха и Програма за паневропейски фондове за рисков капитал VentureEU в размер на 2,1 милиарда евро за стимулиране на инвестициите в иновативни проекти на стартиращи компании в цяла Европа. Тези стъпки демонстрират визията на ЕС, че подкрепата за иновациите е гаранция за конкурентоспособността и устойчивия растеж на Стария континент.

Конференцията у нас ще събере частни инвестиционни компании, центрове за корпоративни иновации, национални и регионални промоционални банки, както и други заинтересовани групи като обществени изследователски организации и университети. Освен това ще бъдат представени проекти на технологични стартиращи и разширяващи се иновативни компании.

За „Иновативна седмица на предприемачеството“ в София са потвърдили участието си едни от големите имена сред създателите на европейската политика в сферата на научните изследвания и иновациите:

Карлос Моедас, Еврокомисар за наука, изследвания и иновации;
Жан-Ерик Паке, Генерален директор на Дирекцията за изследвания и иновации на Европейската комисия;
Вазил Худак, Вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка;
Роджър Хавенит, Заместник-изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд;
Жан-Давид Мало, Директор за отворени иновации и отворена наука на Европейската комисия;
Херман Хаузер, Председател на Независимата група за създаване на Европейски съвет по иновации.

Конференцията е отворена за представители на политически и финансови институции (банки, кредитни институции, фондове за рисков капитал), представители на научни организации, занимаващи се с изследвания и иновации, както и за представители на бизнес средите, интересуващи се от Европейските финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите.

РЕГИСТРАЦИЯТА е безплатна и отворена онлайн до 1 юни 2018 г.: https://www.innoweeksofia2018.eu/registration/

Програмата на конференцията можете да откриете на нашата интернет страница: https://www.innoweeksofia2018.eu/programme/

За повече информация относно събитието посетете: https://www.innoweeksofia2018.eu/

Относно „Иновативна седмица на предприемачеството“ 2018

Конференцията „Иновативна седмица на предприемачеството“ (Innovative Enterprise Week) e инициатива на Европейската комисия, която се организира два пъти годишно в страната, председателстващата Съвета на Европейския съюз.

Международната конференция представя действаща платформа за европейски предприемачи, иновативни предприятия, изследователи, стартиращи компании и инвеститори, създатели на политики и финансови експерти, които имат възможност да общуват чрез нея и да откриват нови възможности за успешен бизнес.

Инициативата започва през 2015 г. в Рига по време на Латвийското председателство на Съвета на Европейския съюз. До момента има общо 6 издания, включващи провеждането на конференции в Люксембург, Холандия, Словакия, Малта и Естония. След София, „Иновативна седмица на предприемачеството“ ще гостува на Виена, Австрия през ноември 2018 г.

За контакти:
Наталия Начева
Връзки с обществеността
+359 895 508 111
имейл: [email protected]
интернет страница: www.innoweeksofia2018.eu

Споделете

GoTop