Конференция за дигиталното бъдеще на Европа

На 19 април 2018 г. от 9.00 часа в Национален дворец на културата, София, в зала „Азарян“, ще се проведе конференция на тема „Формиране на дигиталното бъдеще на Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и промишлени приложения в изключителни мащаби.”

Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и е организирано от Министерството на образованието и науката в тясно сътрудничество с Европейската комисия и еврокомисаря Мария Габриел.

Основните цели на форума са да се повиши осведомеността за ролята на високопроизводителните изчисления (High Performance Computing – HPC) за формирането на цифровото бъдеще на Европа и за осигуряване на решения на множество социални и икономически предизвикателства. Събитието ще фокусира вниманието на участниците върху въздействието на високопроизводителните изчисления за развитието на научните изследвания и иновациите, като се акцентира върху възможностите за повишаване на конкурентоспособността на страните от Южна и Източна Европа.

Конференцията представлява ключов момент в процеса на за трансформирането на дигиталното ни бъдеще като ще се представи и предложението на Европейската комисия за съвместното предприятие EuroHPC.

Събитието ще илюстрира ключовата роля на HPC за високопроизводителните научни приложения, фокусирайки се върху персонализираното здравеопазване и медицина. Събитието е насочено към учени, иноватори и предприемачи, както и представители на публичния сектор от Европейския съюз и Балканския полуостров.

Повече информация и линк към регистрационната форма можете да намерите на интернет страницата на събитието: https://eu2018bg.bg/bg/events/363.

Споделете

GoTop