КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПОМАГАТ ЗА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

„Чрез заниманията по интереси училищата в страната може да провеждат политики за кариерно ориентиране на учениците си. Една част от средствата, отделени за извънкласните дейности може да се използват за това“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Народното събрание.

През тази година бяха предоставени 25 млн. лв. от държавния бюджет за организиране на занимания по интереси, като 60% от учениците избраха да посещават групи по STEM – дигитална креативност, технологии, природни науки и математика. Включиха се над 250 000 деца. По думите на Вълчев училищните програми за кариерно ориентиране могат да се финансират по линия именно на извънкласните дейности за сметка на други средства от бюджета на училищата или общините. В момента 10% от отпуснатите пари остават в общините за организиране на междуущилищни състезания и прояви, но могат да бъдат използвани и за посещение на различни обекти – обществени институции, исторически забележителности, фирми, предприятия и др.

Министърът припомни, че през 2012 г. Министерството на образованието и науката (МОН) стартира проект за кариерно ориентиране в училищното образование, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В последствие той беше продължен по сегашната ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. След приключването му МОН предвиди средства за финансиране на дейността на обучените кариерни консултанти и техните възнаграждения. „Консултантите не са единствената възможност за провеждането на програми в училищата. Опитваме се да правим преструктуриране на приема както в професионалното, така и във висшето образование. Резултат от това целенасочено отношение е повече ученици да бъдат кариерно ориентирани“, поясни Красимир Вълчев.

Споделете

GoTop