КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ИНВЕСТИЦИЯТА В УЧИТЕЛИ НЯМА АЛТЕРНАТИВА

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ИНВЕСТИЦИЯТА В УЧИТЕЛИ НЯМА АЛТЕРНАТИВА

Ключово е като общество да сме направили обществения, политическия и бюджетен избор да инвестираме в учители. Увеличението на възнагражденията не е само инвестиция в днешните учители, а е инвестиция в бъдещите поколения. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред участниците в Международната конференция „Подкрепа за младите учители като инструмент за качествено образование – привличане, набиране и подготовка на ефективни млади учители в образованието“. Целта на форума, организиран от Синдиката на българските учители, Министерство на образованието и науката и Европейския синдикален комитет по образование, е да бъде споделен опит в привличането на млади учители в професията.

Двойното увеличение на възнагражденията има много висока алтернативна стойност, смята Красимир Вълчев. В момента минималната основна заплата за младши учител е 760 лева. „След като бъдат направени следващи стъпки с бюджетите за следващите три години, минималната заплата ще достигне 1250 лева“, каза министърът.
Според него увеличението на учителските заплати е основният начин за привличане на повече млади хора към учителската професия. МОН подготвя информационна система, в която всеки който има желание, може да се запише и ще има възможност да се включи в учителската професия.

„Не трябва да имаме недостиг по нито една дисциплина, в нито един район, дори в най-отдалечените места и области“, каза министър Вълчев. През следващите години ще се пенсионират над 4 хиляди души годишно. В момента педагогическите специалисти и другите работещи в системата са около 89 хиляди. От ключово значение е да мотивираме повече хора да се насочват към педагогическите специалности, отбеляза министърът. В последните години приемът в професионално направление педагогика е увеличен, но имаме намаление на броя на приетите в „Педагогика на обучението по…“, а там са специалистите по отделните дисциплини, съобщи министърът. Най-голям недостиг на учители има по математика, физика, биология.

В момента в рамките на председателството на съвета на ЕС говорим за бъдещето на програмата „Еразъм+“. Един от важните разговори е как да стимулираме в по-голяма степен учителите, каза министърът. Според него, ако се възстанови индивидуалното кандидатстване, ще може повече млади хора да се включат в обмените в други държави.
Много е важно как ще се мотивират младите хора за „устойчивост“ в образователната система, защото кадровото обезпечаване на образователната система е фактор за качеството на образованието, заяви председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева. По думите й една голяма част от най-добрите български ученици не искат да учат висше образование, свързано с педагогическите специалности, и не искат да стават учители. Затова трябва да се мотивират младите хора да завършат висше образование и да започнат работа като учители. Друг важен въпрос, според Такева, е свързан с това как младите учители да останат да преподават в училище, а не да се отказват бързо от учителската професия.

Освен привличането на млади учители, важна е и материалната база. През тази година в София ще бъдат открити три нови детски градини, с което новоизградените стават 92, подчерта столичният кмет Йорданка Фандъкова. Тази година ще започне строителството на още осем детски градини. Подготвят се проекти за четири нови училища и шест спортни зали в училищните дворове.
Темата за привличане и запазване на учителите не е само българска тема, тъй като по данни на ЮНЕСКО в следващото десетилетие в света ще се търсят 69 милиона учители, посочи заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева. По думите ѝ, за да се преодолеят тези дефицити, са нужни държавни политики, насочени към по-атрактивно заплащане на професията, съобразени с регионалните различия и с качеството. Необходимо е и насърчаване на употребата на дигиталните технологии, както от страна на учителите за това да създават съдържание, така и чрез технологиите да се предоставят решения за намаляване на административната тежест и за подобряване на достъпа и качеството на образованието.

Целта на форума, който се провежда днес и утре в София Хотел Балкан, е обмяна на добри практики и европейски опит в подготовката, наставничеството и квалификацията на учителите. Според проф. Марко Сноек от Университета за приложни науки в Амстердам, младите учители трябва да бъдат новатори в класната стая, а не просто да преповтарят действията на колегите си. Той говори за необходимостта от постоянен обмен на добри практики между колеги, както и за това, че подготовката на учителя трябва да е постоянен процес на усъвършенстване.

Споделете

GoTop