КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: КРЕАТИВНИЯТ УЧИТЕЛ Е НАЙ-ЦЕННАТА ИНОВАЦИЯ

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: КРЕАТИВНИЯТ УЧИТЕЛ Е НАЙ-ЦЕННАТА ИНОВАЦИЯ

Креативният учител е най-важната и най-ценната иновация, цялата система трябва да го подпомага. Основата на иновациите е креативността. Училището на бъдещето трябва да учи, да провокира креативност, но няма как да го прави, ако самото то не е креативно. Това послание отправи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на първия Национален форум за иновации в образованието. Събитието привлече над 800 представители на български училища, регионалните управления на образованието, висшите училища, бизнеса и родителските организации. Благодарение на новите методи в преподаването тези училища по-лесно привличат учители по чужди езици, информационни технологии и др. Техните ученици имат и по-високи резултати на националните външни оценявани след IV и след VII клас, както и на матурите.

„Радостен съм, че тук в залата има толкова много партньори, с които работим по различни инициативи. Имаме нужда от това партньорство. Имаме обща мисия – да направим образованието по-добро и по този начин и обществото по-добро“, заяви министър Вълчев. Той смята, че иновативните и креативните училища са тези, които ще променят образователната система, а не Министерството на образованието и науката или регионалните управления на образованието. „Драмата на днешното образование е, че е от времето на масовото производство, с характеристики на производствена система и доминираща култура на стандартизация“, отбеляза министър Вълчев. По думите отделните училища макар и да извършват относително сходна дейност са живи общности от хора със специфични отношения, история, традиции и смесица от субкултура. Системата може да отговори на предизвикателствата на времето само ако се променя отдолу нагоре, чрез инициативността и креативността на образователните институции, смята министърът. Според него трябва да се промени моделът на регулиране в системата – развитието да тръгва от образователните институции, а не отгоре надолу. Според министъра иновациите трябва да се подкрепят и за това е постигнато съгласие със социалните партньори.

„Иновативни са 290 училища, като техният брой ще расте. Имаме и други училища, които не са такива, но имат добри иновативни практики. Иновациите може да са дори в малка част от средата, така че да се стимулират децата да постигат по-добри резултати. Затова политиката ни е да подпомагаме всички училища да внедряват повече нови елементи на организацията на учебния процес, в съдържанието на обучението, в учебните програми, в учебните планове и др.“, посочи Красимир Вълчев.

В приветствие до участниците във форума заместник-министър председателят Томислав Дончев подчерта, че образованието трябва да е първи приоритет на обществото и държавата. По думите му учителите имат основна роля. „Те трябва да подготвят и вдъхновяват. От образованието и от семейството зависят какви специалисти ще имаме в бъдеще. Освен качествени кадри ни трябват критични, непокорни и добри граждани“, обясни той. Вицепремиерът допълни, че в днешно време са по-важни уменията за учене, търсене и анализиране на информация.

На форума беше представен анализът на резултатите от иновативните практики една година след внедряването им в училищата. Данните сочат, че най-често училищата избират да внедрят нови технологии, благодарение на които създават междупредметни връзки или въвеждат нови предмети в клас. Симулациите и ролевите игри също са сред популярните иновации. В други училища се използва обърнат модел на класна стая, в която ученици преподават на ученици с помощта на учителите. Част от ръководствата разчитат на приобщаване на учениците и родителите в управлението, като по този начин създават силни училищни общности. Има и училища, чиито иновации са базирани на цялостни нетрадиционни педагогически подходи като методите Монтесори, Валдорф и Френе и сугестопедия. Иновациите са предимно при изучаването на български език, математика и чужди езици. От природните науки най-силно представена е биологията, към която спадат и екологичните проекти, свързани с биоразнообразието. Химията и физиката са по-слабо представени. Има проекти за повишаване на грамотността, компенсация на дефицити, догонващо учене и обучение на деца от уязвими групи. Идеята на ръководството на МОН е да бъде създадена Национална електронна платформа за споделяне на иновации в образованието, която да се превърне в своеобразен форум за иновации. „Ще стартираме и разработим Национална програма за популяризиране на добрите иновации, която да финансира посещения в училищата, партньорство за иновации, създаването на мрежа от иновативни училища, обучение и обмяна на опит – като програмата „Еразъм““, обяви министър Вълчев. Средствата ще са минимум 1,5 млн. лева. Министър Вълчев специално благодари на комисията за оценка и мониторинг на иновативните училища за свършената работа на експертите и хората, които имат отношение към образованието и правят иновации, за които бъдещето на училището на децата ни е кауза.

Споделете

GoTop