КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ПРОВЕЖДАМЕ КАТЕГОРИЧНА, КООРДИНИРАНА ПОЛИТИКА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВСЯКО ДЕТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Предизвикателствата в бъдеще пред пазара на труда, свързани с недостига на кадри и ролята на образователната система за осигуряване на подготвени специалисти, обсъдиха участниците в проведената в Добрич дискусия в рамките на платформата за граждански диалог “Европа в нашия дом”. „Най-много разчитаме на учителите за справянето с важните за системата предизвикателства – да обхванем и приобщим всяко едно дете и всеки ученик да придобие ключови компетентности. Това предполага да преформатираме системата“, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, като допълни, че промяната трябва да бъде ориентирана към постигане на резултатите, залегнали в учебните програми.

„Провеждаме категорична, координирана политика за включване на всяко дете в образователната система. Занапред усилията ще са насочени към ежедневната работа с тях“, акцентира министър Вълчев. Той коментира и внесените в парламента промени, които обвързват посещението на училище с достъпа до социални помощи като посочи, че помощта се трансформира, за да се осигури подкрепа за учениците и да се гарантира правото им на образование.

Вълчев представи политиката за преструктуриране на план-приема във висшите училища, насочен към професии и направления с очакван недостиг на специалисти в следващите години. Министърът акцентира и на положителните промени по отношение на професионалното образование, осигурените средства за стипендии и възможностите за дуално обучение.

„Стартираме нови проекти по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, чрез които ще осигурим възможност и финансиране както за допълнително обучение по български език, така и в областта на дигиталната креативност“, отбеляза министър Вълчев. По думите му насърчаването на иновациите в училищата, насърчаването на нови методи и подходи в преподаването, са ключови за реализацията на промяна в системата. Министърът отново открои значимата роля на учителите и поетия правителствен ангажимент за увеличение на заплатите.

Споделете

GoTop