ЛЕКАРИ КОНСУЛТИРАТ ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА ВАКСИНИРАНЕТО

ЛЕКАРИ КОНСУЛТИРАТ ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА ВАКСИНИРАНЕТО

Необходимостта от ваксиниране за създаване на сигурна среда и максимално дълъг присъствен процес на образование, обучение и възпитание в училищата и в детските градини през новата учебна година. Това бе темата, поставена на фокус на първата среща от националната разяснителна кампания за ваксинирането сред заетите в системата на образованието, инициирана от МОН. Тя бе организирана от началника на Регионалното управление на образованието в Ловеч Еленко Начев с участието на заместник-министъра на образованието и науката Евгения Пеева и директори на училища и детски градини.

В онлайн срещата, в която участваха над 60 от общо 86 директори в региона, се включиха и медицински експерти – д-р Христиана Бацелова, епидемиолог от Медицинския университет в Пловдив, и директорът на РЗИ в Ловеч д-р Росица Милчева. Те отговаряха на въпроси, свързани с ваксинирането, за възможни противопоказания при различни заболявания, за подходящ момент за поставяне на ваксина и др.

Медицински специалисти ще участват в провеждането на педагогически съвети и общи събрания на колективите в училища и детски градини в цялата област Ловеч. Информационна кампания, инициирана от МОН, ще се проведе във всички региони на страната с участието на ръководстовото на МОН и утвърдени медицински експерти.

Целта е в максимален брой училища и детски градини в страната да се постигне поне 70% васкиниране на педагогическите и непедагогическите специалисти.

Споделете

GoTop