МАНДАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА СТАВА 12 ГОДИНИ

МАНДАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА СТАВА 12 ГОДИНИ

Български учители могат да бъдат назначавани за срок до 12 години като преподаватели в Европейски училища, реши правителството.

В системата на Европейските училища, които се намират в Белгия, Германия, Нидерландия, Люксембург, Италия и Испания, се обучават заедно деца от различни националности, включително от България. Сега в тях работят 20 учители, които преподават български език и литература на български ученици или учебни предмети на чужд език на ученици от други държави.

Към момента преподавателите се назначават за период от 9 години. С приетата от Министерския съвет промяна се дава възможност този срок да бъде удължен с още три години, вместо с една, както беше досега.

С промените се предвижда и възможност преподаватели, чийто 12-годишен период на работа в Европейските училища е изтекъл, да бъдат назначени отново. Това може да стане при условие, че между двата „мандата“ са работили поне три години в системата на предучилищното и училищното образование в България и са имали положителна оценка в системата на Европейските училища.

Споделете

GoTop