МАРИЯ ГАЙДАРОВА: НАД 23 ХИЛ. ДЕЦА ПОЛУЧАВАТ ПОДКРЕПА ОТ РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

МАРИЯ ГАЙДАРОВА: НАД 23 ХИЛ. ДЕЦА ПОЛУЧАВАТ ПОДКРЕПА ОТ РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

В последните години Министерството на образованието и науката (МОН) целенасочено развива политики за приобщаващо образование. Разработен е държавен образователен стандарт, който дава рамката, отпуска се приоритетно финансиране. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова се включи в откриването на 13-та регионална конференция по допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за Източна и Централна Европа. Събитието се организира от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ с подкрепата на УНИЦЕФ и МОН.

Конференцията представи опита на български и чуждестранни специалисти в областта на допълващата и алтернативна комуникация. Това са всички методи за комуникация, които допълват или заместват говора и писмената реч.

През 2021 г. в училища и детски градини в страната са назначени 4631 ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти, съобщи заместник-министър Гайдарова. Непедагогическите специалисти, рехабилитаторите, социалните работници, които помагат на ресурсните учители, са 104. В страната работят 28 регионални центрове за подкрепа и 42 центъра за специална образователна подкрепа. Те се грижат за над 23 хил. деца със специални образователни потребности.

Споделете

GoTop