МАТУРИ ПО ЖЕЛАНИЕ ПО СЕДЕМ ПРЕДМЕТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 30 АВГУСТ

Държавни зрелостни изпити по желание по общо седем предмета от сесията август-септември ще се проведат на 30 август 2018 г. Матурите по английски, испански език, математика, история, философия, биология и химия ще започнат в 8,00 ч. и ще продължат четири астрономически часа. Учениците със специално образователни потребности ще имат и допълнително време за работа.

Споделете

GoTop