МЕДИАТОРИ, УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ ОТ 11 ОБЩИНИ БЯХА НА ОБУЧЕНИЕ В НОРВЕГИЯ

МЕДИАТОРИ, УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ ОТ 11 ОБЩИНИ БЯХА НА ОБУЧЕНИЕ В НОРВЕГИЯ

Образователни медиатори, учители и директори на детски градини от 11 български общини бяха на обучителна визита в Норвегия. Те придобиха нови компетентности за включване и трайно приобщаване на деца от уязвими групи в образователния процес, както и за запазване на културната им идентичност като представители на различни етноси. Участниците се запознаха и с методи за изграждане на безопасна и приобщаваща образователна среда.

Акцент в обучението беше поставен върху интеркултурното образование, подкрепата на медиаторите в целия процес по приобщаване на децата, както и на работата със семействата и участието на родителите. Участниците усвоиха знания за изграждане на цялостен училищен подход за демократично образование. Те бяха запознати с Рамката на компетенциите за демократична култура на Съвета на Европа и с придобиването на нови методи и похвати за интегрирането ѝ в ежедневната си работа.

Българската група беше ръководена от заместник-министър на образованието и науката д-р Емилия Лазарова. Визитата е по проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, който се реализира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Европейския Вергеланд център (EWC) в Осло.

Обучението се проведе в Европейския Вергеланд център. Директорите, медиаторите и учителите посетиха местни детски градини и на терен се запознаха с работата с деца от имигрантски семейства от различни националности. Разгледаха разнообразни форми и технологии за усвояването на норвежкия език от децата, за който той не е майчин.

Участниците посетиха и Ромския културен и ресурсен център за ромската култура и история – „Романо кхер“. Те усвоиха практики за осигуряване на равен достъп до образование на деца и ученици от уязвими групи и за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Включилите се учители, медиатори и директори са представители на Столична община, Пловдив, Бургас, Кюстендил, Перник, Самоков, Лом, Бойчиновци, Мъглиж, Николаево и Стамболийски. Те бяха приветствани от извънредния и пълномощен посланик на Република България в Норвегия, Десислава Иванова и от изпълнителен директор на европейски Вергеланд център Ана Перона.

В професионалното обучение се включиха още д-р Лало Каменов – ръководител на проекта и Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“.

Проектът е финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Споделете

GoTop