МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В ПЛЕВЕН ЩЕ КУПИ ТЕРЕН ЗА ФАКУЛТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В ПЛЕВЕН ЩЕ КУПИ ТЕРЕН ЗА ФАКУЛТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Медицинският университет в Плевен ще закупи терен, върху който ще построи сграда за бъдещия си факултет по ветеринарна медицина.

Правителството възложи на ректора на висшето училище да сключи договор за придобиване в полза на държавата на 22 454 кв. м. в Плевен. Сега те са частна общинска собственост. Цената на сделката е 1 862 000 лева, които ще са за сметка на бюджета на университета. От датата на придобиване имотът ще бъде обявен за публична държавна собственост и предоставен безвъзмездно за управление на Медицинския университет.

В новия факултет в Плевен ще се подготвят ветеринарни специалисти, каквито в момента не се обучават в Северозападния район, а са необходими за местната икономика.

Споделете

GoTop