Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на образованието бе подписан между България и Азербайджан

Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на образованието бе подписан между България и Азербайджан

Министърът на образованието и науката на България Красимир Вълчев и министърът на външните работи на Република Азербайджан Елмар Мамадяров подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на образованието. По този начин двете страни си поставят за цел да задълбочат и разширят традиционно добрите си отношения. Двамата министри подчертаха възходящите двустранни връзки в редица области като енергетика, икономика, търговия и изразиха очаквания за развитие и надграждане на сътрудничеството в образованието. В документа са посочени редица общи инициативи, които ще бъдат насърчавани. Това са студентската и преподавателска мобилност, създаване на съвместни програми между висшите училища, развитие на сътрудничеството между средните училища на България и Азербайджан чрез програми за партньорства и др. Междукултурният обмен също е застъпен, като всяка от страните се ангажира да насърчава изучаването на литературата, историята и културата на другата държава в своите образователни институции. Меморандумът се подписва за срок от пет години. През 2017 г. бяха отбелязани 25 години от установяването на дипломатически отношения между България и Азербайджан. Подписването на Меморандум за разбирателство цели да допринесе за запазването на дългогодишните връзки, както и за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието.

Споделете

GoTop