Международна конференция „Educate to Create 2019: Impact of AI on Higher Education“

Международна конференция „Educate to Create 2019: Impact of AI on Higher Education“

Министерството на образованието и науката организира конференцията „Educate to Create 2019 – Impact of Artificial Intelligence on Higher Education“ в сътрудничество с еврокомисар Мария Габриел.

Във фокуса на конференцията ще бъде отговорността на институциите, формиращи публични политики в образованието, науката, иновациите, технологиите и др., за осигуряването на бърз и плавен икономически преход и запазване общественото доверие в технологиите чрез продължаването на адаптацията на тези политики към средата предвид възхода на Изкуствения интелект.

Особено внимание ще се обърне върху системите за висше образование и обучение, както и бизнеса и индустрията – как заедно биха могли да се справият с търсенето и предлагането на умения и знания. Целта на конференцията е да се потърси цялостен подход за справяне с възникващите предизвикателства чрез включването на широк кръг заинтересовани страни. По този начин ще се популяризира едновременно както самата концепция за изкуствен интелект, така и широките му практически приложения в настоящето и бъдещето.

Повече информация може да намерите на: https://educatetocreate.bg

Файлове

Споделете

GoTop