МИНИСТЪР ЦОКОВ: ОТ ПОЗИТИВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗАВИСИ ФОРМИРАНЕТО НА УМЕНИЯ ЗА ЖИВОТА

МИНИСТЪР ЦОКОВ: ОТ ПОЗИТИВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗАВИСИ ФОРМИРАНЕТО НА УМЕНИЯ ЗА ЖИВОТА

Трябва да се преориентираме от възпроизвеждане на знания към формиране у децата на умения за живота и в това е ролята на позитивната образователна среда, която развива техните силни страни, уменията им за живота, емоционалната и социалната им интелигентност. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков се обърна към участниците в националната конференция „Благосъстоянието и позитивната училищна среда за учителите и непедагогическия образователен персонал като фактори за повишаване качеството на образованието“, организирана от Синдиката на българските учители (СБУ) при КНСБ.
Тази тема е много важна, защото е свързана и с нашите деца, и ученици, подчерта министър Цоков.

По думите му не може да има позитивна образователна среда и позитивно образование, ако няма благополучни учители и благополучни педагогически специалисти и непедагогически персонал.

Той подчерта, че е важно развитието на позитивната образователна среда, защото тя намалява агресията и агресивното поведение, както и насилието в образователните системи.

“Развитието на позитивната образователна среда повишава както мотивацията на учителите. Това означава възможност и за повишаване на академичните ни постижения”, подчерта министърът.

Проф. Цоков поздрави СБУ за последователната организация на събития, които са насочени към най-важните теми в образователната система. От своя страна д-р Янка Такева изтъкна, че има много неща, с които българската образователна система е на европейско равнище и ние трябва да показваме и да се гордеем с положителните примери. Тя подчерта важността на позитивната училищна среда и акцентира, че само мотивирани и оценени учители могат да я създадат.
На форума присъстваха началникът на кабинета на министъра Наталия Михалевска, началници на Регионални управления на образованието, директори на дирекции в МОН, директори на детски градини и училища и др.

Споделете

GoTop