МИНИСТЪР ЦОКОВ ПРОВЕДЕ ЕЖЕГОДНА СРЕЩА С УЧИТЕЛИТЕ РОМИ

МИНИСТЪР ЦОКОВ ПРОВЕДЕ ЕЖЕГОДНА СРЕЩА С УЧИТЕЛИТЕ РОМИ

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков се включи в ежегодната среща с учителите роми. Инициативата е на Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, а домакин на разговора бе Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

„Когато говорим за образователните институции с уязвими групи е ключова темата за ранното детско развитие, защото то поставя основата за задържане и ефективно включване на децата в образователната система“, подчерта проф. Цоков. Той акцентира и на работата на образователните медиатори. „Радвам се, че гарантирахме тяхната дейност и те вече са част от Колективния договор в училищното и предучилищното образование, защото имат ключова роля за приобщаване на децата в училище“, каза още Галин Цоков. Според него сега е важно да се работи за подкрепа на тяхната квалификация и разширяване на компетентностите им.

Председателят на Комисията по образованието и науката Красимир Вълчев акцентира на важността от адекватно финансиране за училищата с уязвими групи и за мотивиране на учителите в тях. Според него проблемите при отпадането на децата от училище по-често са по социално-културни причини и именно в тази област следва да се съсредоточат усилията на институциите.

Председателят на „Амалипе“ Деян Колев изказа благодарност, че за поредна година народни представители и екипа на МОН участват в тази дискусия, която се провежда в дните около Международния ден на ромите. Учителите дадоха предложения за подобряване на обучението на децата и поставиха част от проблемите, с които се сблъскват в работата си.

Споделете

GoTop