МИНИСТЪР ЦОКОВ УЧАСТВА ВЪВ ВРЪЧВАНЕТО НА ДИПЛОМИТЕ НА 1435 СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ

МИНИСТЪР ЦОКОВ УЧАСТВА ВЪВ ВРЪЧВАНЕТО НА ДИПЛОМИТЕ НА 1435 СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ

България и българската образователна система имат нужда от Вас. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков поздрави дипломиращите се 1435 студенти от “Випуск 2024” на Педагогическия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От тях 645 бакалаври и 790 магистри са в областта на педагогиката, психологията, социалните дейности и изкуствата.

“Вие се обучавате в иновативна среда в един от десетте изследователски университета в България и през годините за мотивацията и подготовката Ви се грижеха над 90 преподаватели, използващи най-добрите подходи на обучение”, обърна се министър Цоков към абсолвентите. По думите му това е както голяма възможност, така и отговорност – да носят академичния дух и стремежа към знание, и да го предават на другите. “Имате мисията да пазите мечтите си и да реализирате най-смелите от тях, да бъдете добри хора и българи, с които да се гордеем”, каза още той.

Министър Цоков обърна внимание и че през тази година Педагогическият факултет в Пловдив отбелязва своята 40-годишнина. “Вие, както стотици други преди Вас, днес тръгвате по пътя на професионалната реализация и съм сигурен, че ще се развивате като успешни учители, педагози, специалисти, артисти”, допълни проф. Цоков и акцентира, че образователната система ги очаква. Той им пожела още здраве и много успехи.

Педагогическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е създаден през 1984 година. Ежегодно в него се обучават около 3000 студенти по 18 специалности в бакалавърска степен, около 1700 студенти по 20 специалности от магистърска степен и докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

В учебния процес са застъпени съвременните дигитални технологии. Осигурен е достъп до онлайн библиотечни фондове и други масиви информация. Изградена е уебинарна система за онлайн семинари, наблюдения и срещи със студенти и преподаватели от цял свят. Създадени са среда и продукти за дистанционно обучение. Особено засилен през последните години е интересът към програмите, които дават учителска правоспособност

Споделете

GoTop